INDEX
FOTOKURS: Grunnkurs | Privatkurs | Lyssetting | Workshop |
Temakurs
| Photoshop | Hunde i fart og portrett
GALLERIER: Kursgalleri | Foto fra kurs | Produktgalleri
PRODUKTFOTO
TRANSLATION

Email: post@naturfotografen.com

OVERSETTELSE

NORSK-ENGELSK / ENGELSK-NORSK

Bedrifter som importerer eller eksporterer har ofte behov for å oversette produktinformasjon, brukermanualer, bruksanvisninger, brosjyrer, korrespondanse, rapporter, kontrakter, dokumentasjoner osv. Dårlig oversettelse kan føre til misforståelser, feilmonteringer, eller til feil bruk av produkter.

Undertegnede er engelsk, men har bodd 40 år i Norge. Av den grunn behersker jeg engelsk og norsk flytende.

Når ord og vendinger i det engelske internasjonale språket brukes riktig, gir det et profesjonelt inntrykk. Husk at korrekt språklig informasjon alltid er god markedsføring. Undertegnede oversetter rimelig og raskt. All kommunikasjon foregår pr telefon eller e-post , som betyr at et hvert samarbeide gjøres enkelt, og med tett oppfølging. Ferdige produkter leveres pr e-post eller CD/DVD.

Pris på oversettelse: kr 1,15 pr ord ekskl. m.v.a.

Jeg leser også korrektur. Be om prisoverslag.

Ta kontakt med undertegnede for nærmere informasjon.

Hilsen

Sandra Ulvær.

TRANSLATION:

NORWEGIAN-ENGLISH/ENGLISH-NORWEGIAN

Companies in the export/import trade often need translation of product information, user manuals, instructions for use, brochures, correspondence, reports, contracts and other documentation. A poor translation can lead to misunderstandings, incorrect assembly or wrong use of products.

Originally from England, I have lived 40 years in Norway and have a good knowledge of both languages.

A correct use of words and phrases in international English gives a professional impression and this is good for marketing.

I can deliver translations quickly and at reasonable price. All communication is by telephone or e-mail. This means an easy working collaboration with close follow-up. Finished documents are delivered by e-mail or on CD/DVD.

Price without value added tax: NOK 1.15 per word.

I also proof read finished texts. Ask for an estimate.

Please get in touch for further information.

Sandra Ulvær

Email: post@naturfotografen.com

Dersom du har sendt mail til oss og ikke fått svar innen 5 timer ber vi om at du ringer oss tlf 32759828. Det kan være feil på internett eller servere. Vi svarer normalt innen en time på alle mailer fra kl 1000 til kl 2100.